OSB müalicəsi ortodontiya və osteopatiyada breket kimi klassik müalicədən tamamilə fərqli olan konseptual istiqamətdir. Bu istiqamət osteopatik müalicə ilə inteqrasiya…